Wyszukaj w dziale Biuletyn

Utwórz listę stron, których nazwa zaczyna się na literę:

Search results

Wyszukiwanie nie powiodło się. Wystąpił błąd: Unmatched [ in regex; marked by <-- HERE in m/([ <-- HERE ~^>#"{`'%?<}=|&\])/ at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki/Render.pm line 1000. at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki/Render.pm line 1000. Foswiki::Render::_escape("biuro") called at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki/Render.pm line 984 Foswiki::Render::_mailLink(Foswiki::Render=HASH(0x2976df0), "") called at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki/Render.pm line 1548 Foswiki::Render::TML2PlainText(Foswiki::Render=HASH(0x2976df0), "Polska Partia Pirat\x{c3}\x{b3}w
Marsza\x{c5}\x{82}kowska 84/92 lok. 117, 00"..., Foswiki::Meta=HASH(0x299e868), "searchcontext") called at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki/Meta.pm line 3153 Foswiki::Meta::summariseText(Foswiki::Meta=HASH(0x299e868), "", "Polska Partia Pirat\x{c3}\x{b3}w
Marsza\x{c5}\x{82}kowska 84/92 lok. 117, 00"..., HASH(0x32ff880)) called at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki/Search.pm line 1206 Foswiki::Search::formatResult(Foswiki::Search=HASH(0x2fceb38), "
\x{a}"..., Foswiki::Meta=HASH(0x299e868), "Polska Partia Pirat\x{c3}\x{b3}w
Marsza\x{c5}\x{82}kowska 84/92 lok. 117, 00"..., HASH(0x32ff880), HASH(0x295fc48)) called at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki/Search.pm line 1019 Foswiki::Search::formatResults(Foswiki::Search=HASH(0x2fceb38), Foswiki::Search::Node=HASH(0x32cb738), Foswiki::Search::ResultSet=HASH(0x32cb468), HASH(0x3234770)) called at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki/Search.pm line 410 Foswiki::Search::searchWeb(Foswiki::Search=HASH(0x2fceb38), "web", "", "order", "", "reverse", "", "scope", "topic", ...) called at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki/Macros/SEARCH.pm line 32 Foswiki::__ANON__() called at /usr/share/perl5/Error.pm line 416 eval {...} called at /usr/share/perl5/Error.pm line 408 Error::subs::try(CODE(0x296e228), HASH(0x3133138)) called at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki/Macros/SEARCH.pm line 41 Foswiki::SEARCH(Foswiki=HASH(0x1ff72d8), Foswiki::Attrs=HASH(0x13c7b58), Foswiki::Meta=HASH(0x2fac840)) called at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki.pm line 3145 Foswiki::_expandMacroOnTopicRendering(Foswiki=HASH(0x1ff72d8), "SEARCH", "\x{a}\x{9}\"^R\"\x{a}\x{9}type=\"regex\"\x{a}\x{9}scope=\"topic\"\x{a}\x{9}web=\"\"recurse=\"\"\x{a}\x{9}exclud"..., Foswiki::Meta=HASH(0x2fac840)) called at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki.pm line 3021 Foswiki::_processMacros(Foswiki=HASH(0x1ff72d8), "%IF{\x{a}\x{9}\"\$'URLPARAM{search}'!=''\"\x{a}\x{9}then=\"

Search results</h2"..., CODE(0x1f86b58), Foswiki::Meta=HASH(0x2fac840), 16) called at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki.pm line 2818 Foswiki::innerExpandMacros(Foswiki=HASH(0x1ff72d8), SCALAR(0x2f915a0), Foswiki::Meta=HASH(0x2fac840)) called at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki/Macros/INCLUDE.pm line 297 Foswiki::__ANON__() called at /usr/share/perl5/Error.pm line 416 eval {...} called at /usr/share/perl5/Error.pm line 408 Error::subs::try(CODE(0x2fbcfa0), HASH(0x2fac8b8)) called at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki/Macros/INCLUDE.pm line 348 Foswiki::INCLUDE(Foswiki=HASH(0x1ff72d8), Foswiki::Attrs=HASH(0x2fc08c8), Foswiki::Meta=HASH(0x2bf7660)) called at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki.pm line 3145 Foswiki::_expandMacroOnTopicRendering(Foswiki=HASH(0x1ff72d8), "INCLUDE", "\"WebSearch\" section=\"searchresults\"", Foswiki::Meta=HASH(0x2bf7660)) called at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki.pm line 3021 Foswiki::_processMacros(Foswiki=HASH(0x1ff72d8), "%INCLUDE{\"WebSearch\" section=\"searchresults\"}%
Uwaga
nie można dołączyć (INCLUDE) strony "WebSe"..., CODE(0x1f86b58), Foswiki::Meta=HASH(0x2bf7660), 15) called at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki.pm line 3039 Foswiki::_processMacros(Foswiki=HASH(0x1ff72d8), "%INCLUDE{"%TOPIC%" section="title", ścieżka jest pusta, lub zawiera niedozwolone znaki.
\x{a}%INCLUDE{\"%TOPIC%\" secti"..., CODE(0x1f86b58), Foswiki::Meta=HASH(0x2bf7660), 16) called at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki.pm line 2818 Foswiki::innerExpandMacros(Foswiki=HASH(0x1ff72d8), SCALAR(0x2832d38), Foswiki::Meta=HASH(0x2bf7660)) called at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki/Macros/INCLUDE.pm line 297 Foswiki::__ANON__() called at /usr/share/perl5/Error.pm line 416 eval {...} called at /usr/share/perl5/Error.pm line 408 Error::subs::try(CODE(0x2f99318), HASH(0x2f91240)) called at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki/Macros/INCLUDE.pm line 348 Foswiki::INCLUDE(Foswiki=HASH(0x1ff72d8), Foswiki::Attrs=HASH(0x2f992b8), Foswiki::Meta=HASH(0x2b5d210)) called at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki.pm line 3145 Foswiki::_expandMacroOnTopicRendering(Foswiki=HASH(0x1ff72d8), "INCLUDE", "\"WebSearch\" section=\"az\"", Foswiki::Meta=HASH(0x2b5d210)) called at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki.pm line 3021 Foswiki::_processMacros(Foswiki=HASH(0x1ff72d8), "%INCLUDE{\"WebSearch\" section=\"az\"}%", CODE(0x1f86b58), Foswiki::Meta=HASH(0x2b5d210), 15) called at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki.pm line 3039 Foswiki::_processMacros(Foswiki=HASH(0x1ff72d8), "%IF{\x{a}\x{9}\"\$'URLPARAM{tab}'='search' OR \$'URLPARAM{tab}'='' AND N"..., CODE(0x1f86b58), Foswiki::Meta=HASH(0x2b5d210), 16) called at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki.pm line 2818 Foswiki::innerExpandMacros(Foswiki=HASH(0x1ff72d8), SCALAR(0x2b79b48), Foswiki::Meta=HASH(0x2b5d210)) called at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki/Macros/INCLUDE.pm line 297 Foswiki::__ANON__() called at /usr/share/perl5/Error.pm line 416 eval {...} called at /usr/share/perl5/Error.pm line 408 Error::subs::try(CODE(0x2bd2948), HASH(0x2b991b0)) called at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki/Macros/INCLUDE.pm line 348 Foswiki::INCLUDE(Foswiki=HASH(0x1ff72d8), Foswiki::Attrs=HASH(0x2b73e08), Foswiki::Meta=HASH(0x28252e0)) called at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki.pm line 3145 Foswiki::_expandMacroOnTopicRendering(Foswiki=HASH(0x1ff72d8), "INCLUDE", "\"System.WebSearch\"", Foswiki::Meta=HASH(0x28252e0)) called at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki.pm line 3021 Foswiki::_processMacros(Foswiki=HASH(0x1ff72d8), "%INCLUDE{\"%SYSTEMWEB%.%TOPIC%\"}%\x{a}", CODE(0x1f86b58), Foswiki::Meta=HASH(0x28252e0), 16) called at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki.pm line 2818 Foswiki::innerExpandMacros(Foswiki=HASH(0x1ff72d8), SCALAR(0x1f98438), Foswiki::Meta=HASH(0x28252e0)) called at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki.pm line 3327 Foswiki::expandMacros(Foswiki=HASH(0x1ff72d8), "%INCLUDE{\"%SYSTEMWEB%.%TOPIC%\"}%\x{a}", Foswiki::Meta=HASH(0x28252e0)) called at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki/Meta.pm line 3103 Foswiki::Meta::expandMacros(Foswiki::Meta=HASH(0x28252e0), "%INCLUDE{\"%SYSTEMWEB%.%TOPIC%\"}%\x{a}") called at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki/UI/View.pm line 412 Foswiki::UI::View::_prepare("%INCLUDE{\"%SYSTEMWEB%.%TOPIC%\"}%\x{a}", Foswiki::Meta=HASH(0x28252e0), 0) called at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki/UI/View.pm line 392 Foswiki::UI::View::view(Foswiki=HASH(0x1ff72d8)) called at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki/UI.pm line 316 Foswiki::UI::__ANON__() called at /usr/share/perl5/Error.pm line 416 eval {...} called at /usr/share/perl5/Error.pm line 408 Error::subs::try(CODE(0x13c4088), HASH(0x1ff6eb8)) called at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki/UI.pm line 435 Foswiki::UI::_execute(, CODE(0x13ebe10), "view", 1) called at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki/UI.pm line 274 Foswiki::UI::handleRequest() called at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki/Engine/CGI.pm line 41 Foswiki::Engine::CGI::run(Foswiki::Engine::CGI=HASH(0x1a391a8)) called

Aby wyświetlić powyższe wyniki wyszukiwania w temacie, skopiuj i wklej następujący kod:
%SEARCH{
  "^R"
  type="regex"
  scope="topic"
  search="^R"
}%

%INCLUDE{"%TOPIC%" section="title"}%
%INCLUDE{"%TOPIC%" section="form"}%
%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchresults"}%


%INCLUDE{"%TOPIC%" section="title"}%
%INCLUDE{"%TOPIC%" section="form"}%
%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchresults"}%
%INCLUDE{"%TOPIC%" section="querysearchexample"}%%INCLUDE{"%TOPIC%" section="title"}%
%INCLUDE{"%TOPIC%" section="tabs"}%
<div class='foswikiTabContent'>%INCLUDE{"%SYSTEMWEB%.SearchHelp"}%</div>---+!! %MAKETEXT{"Search in [_1] Web" args="<nop>%BASEWEB%"}%


%INCLUDE{"%TOPIC%" section="tabs"}%<noautolink>
<div class='foswikiTabContent'>
<div class='foswikiWebSearchForm'>
<form name='WebSearchForm' action='%SCRIPTURLPATH{view}%/%BASEWEB%/%TOPIC%'>
<input type='hidden' name='tab' value='%URLPARAM{"tab" default="search"}%' />
<div class='foswikiFormSteps'>
<div class='foswikiFormStep'>
<input type='text' class='foswikiInputField foswikiFocus' name='search' value='%URLPARAM{"search" encode="entity"}%' size='40' style='width:99%' />  
</div>
<div class='foswikiFormStep'>
%TWISTY{
  id="searchOptions"
  mode="div"
  start="%IF{
   "$'URLPARAM{search}'=''"
   then="show"
   else="hide"
  }%"
  link="<strong>%MAKETEXT{"Search options"}%</strong>"
  showimgleft="%ICONURLPATH{toggleopen}%"
  hideimgleft="%ICONURLPATH{toggleclose}%"
}%%IF{
  "$'URLPARAM{tab}'='search' OR $'URLPARAM{tab}'='' AND NOT $TAB='advanced'" 
  then="$percentINCLUDE{$quot%TOPIC%$quot section=$quotoptionssimple$quot}$percent"
}%%IF{
  "$'URLPARAM{tab}'='searchadvanced' OR $TAB='advanced'" 
  then="$percentINCLUDE{$quot%TOPIC%$quot section=$quotoptionsadvanced$quot}$percent"
}%%ENDTWISTY%</div>
<div class='foswikiFormStep'>
<input type='submit' class='foswikiSubmit' value='%MAKETEXT{"Search"}%' /> 
</div>
</div><!--//foswikiFormSteps-->
</form>
</div>
</div></noautolink>


search=%URLPARAM{"search" encode="url"}%;scope=%URLPARAM{"scope" encode="url" default="all"}%;web=%URLPARAM{"web" encode="url"}%;recurse=%URLPARAM{"recurse" encode="url"}%;type=%URLPARAM{"type" encode="url" default="%SEARCHDEFAULTTTYPE%"}%


%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchparamssimple"}%;type=%URLPARAM{"type" encode="url" default="%SEARCHDEFAULTTTYPE%"}%;nosearch=%URLPARAM{"nosearch" encode="url"}%;limit=%URLPARAM{"limit" encode="url"}%;excludetopic=%URLPARAM{"excludetopic" encode="url"}%;casesensitive=%URLPARAM{"casesensitive" encode="url"}%


<noautolink><div class='foswikiTabs'>
  <ul>
   <li%IF{
     "$'URLPARAM{tab}'='search' OR $'URLPARAM{tab}'='' AND NOT $TAB='advanced'"
     then=" class='foswikiActiveTab'"
   }%><a href='%SCRIPTURL{view}%/%BASEWEB%/%TOPIC%?%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchparamssimple"}%;tab=search'>%MAKETEXT{"Search"}%</a></li>
   <li%IF{
     "$'URLPARAM{tab}'='searchadvanced' OR $TAB='advanced'" then=" class='foswikiActiveTab'"
   }%><a href='%SCRIPTURL{view}%/%BASEWEB%/%TOPIC%?%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchparamsadvanced"}%;tab=searchadvanced'>%MAKETEXT{"Advanced search"}%</a></li>
   <li%IF{
     "$'URLPARAM{tab}'='az'" then=" class='foswikiActiveTab'"
   }%><a href='%SCRIPTURL{view}%/%BASEWEB%/%TOPIC%?%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchparamsadvanced"}%;tab=az'>%MAKETEXT{"A-Z"}%</a></li>
   <li%IF{
     "$'URLPARAM{tab}'='help'" then=" class='foswikiActiveTab'"
   }%><a href='%SCRIPTURL{view}%/%BASEWEB%/%TOPIC%?%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchparamsadvanced"}%;tab=help'>%MAKETEXT{"Help"}%</a></li>
  </ul>
  <div class='foswikiClear'></div>
</div></noautolink>


<table id='foswikiSearchTable' class='foswikiSearchTable' border='0' cellspacing='0' cellpadding='0'>
<tr>
<th>%MAKETEXT{"Search where:"}%</th>
<td>
<input type='radio' class='foswikiRadioButton' id='textbody' name='scope' value='text' %IF{
  "'%URLPARAM{"scope"}%'='text'"
  then="checked='checked'"
}% /><label for='textbody'> %MAKETEXT{"Text body"}%</label><br />
<input type='radio' class='foswikiRadioButton' id='topictitle' name='scope' value='topic' %IF{
  "'%URLPARAM{"scope" default="all"}%'='topic'"
  then="checked='checked'"
}% /><label for='topictitle'> %MAKETEXT{"Topic title"}% </label><br />
<input type='radio' class='foswikiRadioButton' id='both' name='scope' value='all' %IF{
  "'%URLPARAM{"scope" default="all"}%'='all'"
  then="checked='checked'"
}% /><label for='both'> %MAKETEXT{"Both body and title"}%</label>
<hr />
<input type='checkbox' class='foswikiCheckbox' id='web' name='web' value='all' %IF{
  "'%URLPARAM{web}%'='all'"
  then="checked='checked'"
}% /><label for='web'> %MAKETEXT{"All public webs"}%</label> <span class='foswikiSmall'>%MAKETEXT{"(otherwise search [_1] Web only)" args="<nop>%BASEWEB%"}%</span>
<input type='checkbox' class='foswikiCheckbox' id='recurse' name='recurse' value='on' %IF{
  "'%URLPARAM{recurse}%'='on'"
  then="checked='checked'"
}% /><label for='recurse'> %MAKETEXT{"Subwebs"}%</label>
</td>
</tr>
</table>


<table id='foswikiSearchTable' class='foswikiSearchTable' border='0' cellspacing='0' cellpadding='0'>
<tr>
<th>%MAKETEXT{"Search where:"}%</th>
<td>
<input type='radio' class='foswikiRadioButton' id='textbody' name='scope' value='text' %IF{
  "'%URLPARAM{"scope"}%'='text'"
  then="checked='checked'"
}% /><label for='textbody'> %MAKETEXT{"Text body"}%</label><br />
<input type='radio' class='foswikiRadioButton' id='topictitle' name='scope' value='topic' %IF{
  "'%URLPARAM{"scope" default="all"}%'='topic'"
  then="checked='checked'"
}% /><label for='topictitle'> %MAKETEXT{"Topic title"}%</label><br />
<input type='radio' class='foswikiRadioButton' id='both' name='scope' value='all' %IF{
  "'%URLPARAM{"scope" default="all"}%'='all'"
  then="checked='checked'"
}% /><label for='both'> %MAKETEXT{"Both body and title"}%</label>
<hr />
<input type='checkbox' class='foswikiCheckbox' id='web' name='web' value='all' %IF{
  "'%URLPARAM{web}%'='all'"
  then="checked='checked'"
}% /><label for='web'> %MAKETEXT{"All public webs"}%</label> <span class='foswikiSmall'>%MAKETEXT{"(otherwise search [_1] Web only)" args="<nop>%BASEWEB%"}%</span>
<input type='checkbox' class='foswikiCheckbox' id='recurse' name='recurse' value='on' %IF{
  "'%URLPARAM{recurse}%'='on'"
  then="checked='checked'"
}% /><label for='recurse'> %MAKETEXT{"Subwebs"}%</label>
</td>
</tr>
<tr>
<th>%MAKETEXT{"Sort results by:"}%</th>
<td>
<input type='radio' class='foswikiRadioButton' id='topic' name='order' value='topic' %IF{
  "'%URLPARAM{"order" default="topic"}%'='topic'"
  then="checked='checked'"
}% /><label for='topic'> %MAKETEXT{"Topic name"}%</label><br />
<input type='radio' class='foswikiRadioButton' id='modified' name='order' value='modified' %IF{
  "'%URLPARAM{order}%'='modified'"
  then="checked='checked'"
}% /><label for='modified'> %MAKETEXT{"Last modified time"}%</label><br />
<input type='radio' class='foswikiRadioButton' id='editby' name='order' value='editby' %IF{
  "'%URLPARAM{order}%'='editby'"
  then="checked='checked'"
}% /><label for='editby'> %MAKETEXT{"Last editor"}%</label>
<hr />
<input type='checkbox' class='foswikiCheckbox' name='reverse' id='reverse' %IF{
  "'%URLPARAM{reverse}%'='on'"
  then="checked='checked'"
}% /><label for='reverse'> %MAKETEXT{"In reversed order"}%</label>
</td>
</tr>
<tr>
<th>%MAKETEXT{"Make search:"}%</th>
<td>%MAKETEXT{"Selections apply to search in \"text body\""}% <span class='foswikiUnvisited foswikiSmall'>%POPUPWINDOW{"%SYSTEMWEB%.SearchHelp" label="%MAKETEXT{"Help"}%"}%</span>
<hr />
<input type='checkbox' class='foswikiCheckbox' id='casesensitive' name='casesensitive' %IF{
  "'%URLPARAM{casesensitive}%'='on'"
  then="checked='checked'"
}% /><label for='casesensitive'> %MAKETEXT{"Case sensitive"}%</label><br />
<hr />
<input type='radio' class='foswikiRadioButton' id='word' name='type' value='word' %IF{
  "'%URLPARAM{"type" default="%SEARCHDEFAULTTTYPE%"}%'='word'" 
  then="checked='checked'"
}% /><label for='word'> %MAKETEXT{"Word search"}%</label><br />
<input type='radio' class='foswikiRadioButton' id='keyword' name='type' value='keyword' %IF{
  "'%URLPARAM{"type" default="%SEARCHDEFAULTTTYPE%"}%'='keyword'" 
  then="checked='checked'"
}% /><label for='keyword'> %MAKETEXT{"Keyword search"}%</label><br />
<input type='radio' class='foswikiRadioButton' id='literal' name='type' value='literal' %IF{
  "'%URLPARAM{type}%'='literal'"
  then="checked='checked'"
}% /><label for='literal'> %MAKETEXT{"Literal search"}%</label><br />
<input type='radio' class='foswikiRadioButton' id='regex' name='type' value='regex' %IF{
  "'%URLPARAM{type}%'='regex'"
  then="checked='checked'"
}% /><label for='regex'> %MAKETEXT{"Regular expression search"}%</label><br />
<input type='radio' class='foswikiRadioButton' id='query' name='type' value='query' %IF{
  "'%URLPARAM{type}%'='query'"
  then="checked='checked'"
}% /><label for='query'> %MAKETEXT{"Query Search"}%</label>
</td>
</tr>
<tr>
<th><b>%MAKETEXT{"Don't show:"}%</b></th>
<td><input type='checkbox' class='foswikiCheckbox' id='nosearch' name='nosearch' %IF{
  "'%URLPARAM{nosearch}%'='on'"
  then="checked='checked'"
}% /><label for='nosearch'> %MAKETEXT{"Search string"}%</label><br />
<input type='checkbox' class='foswikiCheckbox' id='nosummary' name='nosummary' %IF{
  "'%URLPARAM{nosummary}%'='on'"
  then="checked='checked'"
}% /><label for='nosummary'> %MAKETEXT{"Summaries"}%</label><br />
<input type='checkbox' class='foswikiCheckbox' id='nototal' name='nototal' %IF{
  "'%URLPARAM{nototal}%'='on'"
  then="checked='checked'"
}% /><label for='nototal'> %MAKETEXT{"Total matches"}%</label><br />
</td>
</tr>
<tr>
<th class='foswikiLast'>%MAKETEXT{"Limit results to:"}%</th>
<td class='foswikiLast'><input type='text' class='foswikiInputField' id='limit' name='limit' size='3' value='%IF{
  "'%URLPARAM{"limit" default="all"}%'='all'"
  then="all"
  else="%URLPARAM{limit}%"
}%' /><label for='limit'> %MAKETEXT{"Topics per web"}% </label><span class='foswikiSmall'>%MAKETEXT{"(=all= to show all topics)"}%</span>
</td>
</tr>
</table>


%IF{
  "$'URLPARAM{search}'!=''"
  then="<h2>Search results</h2>
$percentINCLUDE{$quot%SYSTEMWEB%.%TOPIC%$quot section=$quotsearchfeed$quot}$percent"
}%%SEARCH{
  "%URLPARAM{"search" encode="quote"}%"
  type="%URLPARAM{"type" default="word"}%"
  scope="%URLPARAM{"scope" encode="quote"}%"
  web="%URLPARAM{"web" encode="quote"}%"%IF{
   "{EnableHierarchicalWebs}"
   then="recurse=\"%URLPARAM{"recurse" encode="quote"}%\""
  }%
  excludetopic="%URLPARAM{"excludetopic" encode="quote"}%"
  nosearch="%URLPARAM{"nosearch" encode="quote"}%"
  casesensitive="%URLPARAM{"casesensitive" encode="quote"}%"
  nosummary="%URLPARAM{"nosummary" encode="quote"}%"
  nototal="%URLPARAM{"nototal" encode="quote"}%"
  order="%URLPARAM{"order" encode="quote"}%"
  reverse="%URLPARAM{"reverse" encode="quote"}%"
  pager="on"
  limit="%URLPARAM{"limit" encode="quote" default="%DEFAULTPAGESIZE%"}%"
  pagesize="%DEFAULTPAGESIZE%"
  zeroresults="%IF{
   "defined search and $search!=''"
   then="on"
   else="off"
  }%"
}%


<div>%ICON{"rss-small"}%%INCLUDE{"%SYSTEMWEB%.%TOPIC%" section="searchfeedlink"}%</div>


 <a href='%SCRIPTURL{"view"}%/%BASEWEB%/WebRss?search=%URLPARAM{"search" encode="url"}%;type=%IF{
  "'%URLPARAM{"regex"}%'='on' OR '%URLPARAM{"type"}%'='regex'"
  then="regex"
  else="word"
}%;excludetopic=%URLPARAM{"excludetopic" encode="url" default="%TOPIC%,WebHome,%STATISTICSTOPIC%"}%;web=%URLPARAM{"web" encode="url" default="%BASEWEB%"}%;recurse=%URLPARAM{"recurse" encode="url"}%;limit=%URLPARAM{"limit" encode="url" default="all"}%;scope=%URLPARAM{"scope" encode="url" default="text"}%;casesensitive=%URLPARAM{"casesensitive" encode="url" default="off"}%'>%MAKETEXT{"Get notified on changes on this search"}%</a>


%IF{
  "$'URLPARAM{search}'!=''"
  then='$percentINCLUDE{$quot%TOPIC%$quot section=$quot_querysearchexample$quot}$percent'
}%


<p /><div class='foswikiHelp'>
%MAKETEXT{"To display the above search results in a topic, copy-paste the following markup:"}%
<pre class='tml'>
%<nop>SEARCH{
  "%URLPARAM{"search" encode="quote"}%"
  type="%URLPARAM{"type" default="%SEARCHDEFAULTTTYPE%"}%"%FORMAT{
   "scope,web,recurse,nosearch,casesensitive,nosummary,nototal,order,reverse,limit,search"
   type="string"
   header="$n"
   format="$percntIF{
    \"(defined $item AND $'$item') AND ('$item' != 'recurse' OR {EnableHierarchicalWebs})\"
    then=\"  $item=\\"$percntURLPARAM{\"$item\" encode=\"quote\"}$percnt\\"$n\"
   }$percnt"
   separator=""
  }%}%
</pre>
</div>


%IF{
  "$'URLPARAM{searchletter}'='%letter%'"
  then="%letter%"
  else="<a href='%SCRIPTURLPATH{"search"}%/%BASEWEB%/%TOPIC%?scope=topic&amp;type=regex&amp;search=%5E%letter%;$percentINCLUDE{$quot%TOPIC%$quot section=$quotsearchparamsadvanced$quot}$percent;searchletter=%letter%;tab=az'>%letter%</a>"
}%


%INCLUDE{"%TOPIC%" section="title"}%
%INCLUDE{"%TOPIC%" section="tabs"}%
<div class='foswikiTabContent'>
<div class='foswikiFormSteps'>
<div class='foswikiFormStep'>
%MAKETEXT{"List topics that start with the letter:"}% %INCLUDE{"%TOPIC%" section="letterlist"}%
</div>
</div>
%IF{
  "$'URLPARAM{searchletter}'"
  then="$percentINCLUDE{$quot%TOPIC%$quot section=$quotsearchresults$quot}$percent$percentINCLUDE{$quot%TOPIC%$quot section=$quotquerysearchexample$quot}$percent"
}%</div>

<div class='foswikiHorizontalList foswikiUnvisited'>
<ul>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="A"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="B"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="C"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="D"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="E"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="F"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="G"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="H"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="I"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="J"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="K"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="L"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="M"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="N"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="O"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="P"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="Q"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="R"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="S"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="T"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="U"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="V"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="W"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="X"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="Y"}%</li>
  <li class='foswikiLast'>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="Z"}%</li>
</ul>
<div class='foswikiClear'></div>
</div>
Wersja tematu: r1. Ostatnia edycja: 2013-02-17, AdminUser. Stronę odwiedzono 1 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.