Odwołania do DeklaracjaProgramowa w dziale Biuletyn (Wyszukaj we wszystkich działach)

Wyszukiwanie nie powiodło się. Wystąpił błąd: Unmatched [ in regex; marked by <-- HERE in m/([ <-- HERE {%`<|^"?&>#='}~\])/ at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki/Render.pm line 1000. at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki/Render.pm line 1000. Foswiki::Render::_escape("biuro") called at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki/Render.pm line 984 Foswiki::Render::_mailLink(Foswiki::Render=HASH(0x1f4ad20), "") called at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki/Render.pm line 1548 Foswiki::Render::TML2PlainText(Foswiki::Render=HASH(0x1f4ad20), "Polska Partia Pirat\x{c3}\x{b3}w
Marsza\x{c5}\x{82}kowska 84/92 lok. 117, 00"..., Foswiki::Meta=HASH(0x1f38858), "searchcontext") called at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki/Meta.pm line 3153 Foswiki::Meta::summariseText(Foswiki::Meta=HASH(0x1f38858), "", "Polska Partia Pirat\x{c3}\x{b3}w
Marsza\x{c5}\x{82}kowska 84/92 lok. 117, 00"..., HASH(0x1f3eb30)) called at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki/Search.pm line 1206 Foswiki::Search::formatResult(Foswiki::Search=HASH(0x1dedae0), "
\x{a}"..., Foswiki::Meta=HASH(0x1f38858), "Polska Partia Pirat\x{c3}\x{b3}w
Marsza\x{c5}\x{82}kowska 84/92 lok. 117, 00"..., HASH(0x1f3eb30), HASH(0x1f3ee90)) called at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki/Search.pm line 1019 Foswiki::Search::formatResults(Foswiki::Search=HASH(0x1dedae0), Foswiki::Search::Node=HASH(0x1f68270), Foswiki::Search::ResultSet=HASH(0x1f685a0), HASH(0x205a9c0)) called at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki/Search.pm line 410 Foswiki::Search::searchWeb(Foswiki::Search=HASH(0x1dedae0), "web", "Biuletyn", "baseweb", "Biuletyn", "excludetopic", "DeklaracjaProgramowa", "scope", "text", ...) called at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki/Macros/SEARCH.pm line 32 Foswiki::__ANON__() called at /usr/share/perl5/Error.pm line 416 eval {...} called at /usr/share/perl5/Error.pm line 408 Error::subs::try(CODE(0x1debcc8), HASH(0x2049490)) called at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki/Macros/SEARCH.pm line 41 Foswiki::SEARCH(Foswiki=HASH(0x1426930), Foswiki::Attrs=HASH(0x2049550), Foswiki::Meta=HASH(0x1c5db50)) called at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki.pm line 3145 Foswiki::_expandMacroOnTopicRendering(Foswiki=HASH(0x1426930), "SEARCH", " search=\"DeklaracjaProgramowa([^A-Za-z0-9]|\$)|Deklaracja *Pro"..., Foswiki::Meta=HASH(0x1c5db50)) called at /var/www/foswiki/core/lib/Foswiki.pm line 3021 Foswiki::_processMacros(Foswiki=HASH(0x1426930), "
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.