Różnice: UnprocessedRegistrationsLog (r2 vs. r1)

r2 - 2013-02-17 - 09:45 - PiotrRoszatycki r1 - 2013-02-17 - 00:53 - AdminUser

Report for Bulk Register

Report for Bulk Register

  

Registering ZbigniewLukasiak

Registering PiotrRoszatycki

  
  

Registering BlazejKaczorowski

  
  

Registering RadekPietron

  
  • RadekPietron has been added to the password and user mapping managers
  • Writing topic RadekPietron
  • RegistrationHandler:
    • Using Form Fields
  

Registering MarcinStaryczenko

  


r2 - 2013-02-17 - 09:45 - PiotrRoszatycki r1 - 2013-02-17 - 00:53 - AdminUser

Wyświetl stronę | Wyświetl różnice Przeplatany | Historia: r3 < r2 < r1 | Inne operacje
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.