Różnice: Protokol01WP2015 (r2 vs. r1)

Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
www.polskapartiapiratow.pl
e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

Sąd Okręgowy w Warszawie

VII Wydział Cywilny Rejestrowy

al. Solidarności 127

00-898 Warszawa

Protokół z Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów z dn. 20 czerwca 2015 r.

Zarząd Polskiej Partii Piratów działając w oparciu o rozdział 4 Statutu Polskiej Partii Piratów z dnia 01.02.2014 r., zwołał Walne Zgromadzenie członków Polskiej Partii Piratów na dzień 20 czerwca 2015 r. w Warszawie (wszyscy członkowie Partii zostali powiadomieni imiennie z zachowaniem terminu zgodnego ze Statutem, informacja była także publicznie dostępna w środkach masowego przekazu).

Zarząd Polskiej Partii Piratów działając w oparciu o rozdział 4 Statutu Polskiej Partii Piratów z dnia 01.02.2014 r., zwołał Walne Zgromadzenie członków Polskiej Partii Piratów na dzień 20 czerwca 2015 r.

Na dzień Walnego Zgromadzenia Polska Partia Piratów liczy 24 członków i zgodnie ze Statutem wszyscy są uprawnieni do wzięcia udziału w głosowaniach. 12 członków P3 jest obecnych na Walnym Zgromadzeniu - zachowane jest więc kworum obecności co najmniej połowy członków - wynoszące 12/24 (12 członków). Spełnione są więc statutowe warunki wymagane do wyłonienia władz Partii.

w Warszawie (wszyscy członkowie Partii zostali powiadomieni imiennie z zachowaniem terminu zgodnego ze Statutem, informacja była także publicznie dostępna w środkach masowego przekazu).

Wybrana komisja skrutacyjna w składzie: Paulina Kolbusz, Władysław Majewski, Piotr Roszatycki po stwierdzeniu obecności połowy członków Partii, przedstawia wyniki wyborów do władz statutowych Polskiej Partii Piratów.

Na dzień Walnego Zgromadzenia Polska Partia Piratów liczy 24 członków i zgodnie ze Statutem wszyscy są uprawnieni do wzięcia udziału w głosowaniach. 12 członków P3 jest obecnych na Walnym Zgromadzeniu - zachowane jest więc kworum obecności co najmniej połowy członków - wynoszące 12/24 (12 członków). Spełnione są więc statutowe warunki wymagane do wyłonienia władz Partii.

Prezes Polskiej Partii Piratów:

Wybrana komisja skrutacyjna w składzie: Paulina Kolbusz, Władysław Majewski, Piotr Roszatycki po stwierdzeniu obecności połowy członków Partii, przedstawia wyniki wyborów do władz statutowych Polskiej Partii Piratów.

Pani Paulina Diana Kolbusz Prezes Polskiej Partii Piratów:

zamieszkała xxxxxxxxxxx Pani Paulina Diana Kolbusz

PESEL: xxxxxxxxxxx zamieszkała xxxxxxxxxx

Skarbnik Polskiej Partii Piratów: PESEL: xxxxxxxxxxx

Pan Szymon Filip Kubisiak Skarbnik Polskiej Partii Piratów:

zamieszkały xxxxxxxxxxx Pan Szymon Filip Kubisiak

PESEL: xxxxxxxxxxx zamieszkały xxxxxxxxxxxxxxx

Wiceprezesi Polskiej Partii Piratów : PESEL: xxxxxxxxxxx

Pan Michał Karol Dydycz Wiceprezesi Polskiej Partii Piratów :

zamieszkały xxxxxxxxxxx Pan Michał Karol Dydycz

PESEL: xxxxxxxxxxx zamieszkały xxxxxxxxxxx

Pan Tomasz Michał Kisielewski PESEL: xxxxxxxxxxx

zamieszkały xxxxxxxxxxx Pan Tomasz Michał Kisielewski

PESEL: xxxxxxxxxxx zamieszkały xxxxxxxxxxxxxx

Pan Bernard Pyszkiewicz PESEL: xxxxxxxxxxx

zamieszkały xxxxxxxxxxx Pan Bernard Pyszkiewicz

PESEL: xxxxxxxxxxx zamieszkały xxxxxxxxxxx

Członkowie Sądu Koleżeńskiego Polskiej Partii Piratów: PESEL: xxxxxxxxxxx

Pan Władysław Majewski

Członkowie Sądu Koleżeńskiego Polskiej Partii Piratów:

zamieszkały xxxxxxxxxxx Pan Władysław Majewski

PESEL: xxxxxxxxxxx zamieszkały xxxxxxxxxxxxx

Pan Radosław Pietroń PESEL: xxxxxxxxxxx

zamieszkały xxxxxxxxxxx Pan Radosław Pietroń

PESEL: xxxxxxxxxxx zamieszkały xxxxxxxxxxxx

Pan Tomasz Michał Słowiński PESEL: xxxxxxxxxxx

zamieszkały xxxxxxxxxxx Pan Tomasz Michał Słowiński

PESEL: xxxxxxxxxxx zamieszkały xxxxxxxxxxxxx

Sprawozdanie z przebiegu głosowań w załączniku. PESEL: xxxxxxxxxxx

Komisja skrutacyjna potwierdza prawdziwość danych oraz wyników głosowań swoimi własnoręcznymi podpisami: Sprawozdanie z przebiegu głosowań w załączniku.

Komisja skrutacyjna Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów:

Komisja skrutacyjna potwierdza prawdziwość danych oraz wyników głosowań swoimi własnoręcznymi podpisami:

Paulina Kolbusz (Przewodniczący Walnego Zgromadzenia)Komisja skrutacyjna Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów:

Piotr Roszatycki (Protokolant-Sekretarz)Paulina Kolbusz (Przewodniczący Walnego Zgromadzenia)

Władysław Majewski (Protokolant-poprawność i wyniki głosowań)Piotr Roszatycki (Protokolant-Sekretarz)

Władysław Majewski (Protokolant-poprawność i wyniki głosowań)Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
EWP: 328 NIP: 7010371569 REGON: 146546065
www.polskapartiapiratow.pl

Wyświetl stronę | Wyświetl różnice Obok siebie | Historia: r2 < r1 | Inne operacje
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.