Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
www.polskapartiapiratow.pl
e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

Sąd Okręgowy w Warszawie

VII Wydział Cywilny Rejestrowy

al. Solidarności 127

00-898 Warszawa

Protokół z Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów z dn. 20 czerwca 2015 r.

Zarząd Polskiej Partii Piratów działając w oparciu o rozdział 4 Statutu Polskiej Partii Piratów z dnia 01.02.2014 r., zwołał Walne Zgromadzenie członków Polskiej Partii Piratów na dzień 20 czerwca 2015 r.

w Warszawie (wszyscy członkowie Partii zostali powiadomieni imiennie z zachowaniem terminu zgodnego ze Statutem, informacja była także publicznie dostępna w środkach masowego przekazu).

Na dzień Walnego Zgromadzenia Polska Partia Piratów liczy 24 członków i zgodnie ze Statutem wszyscy są uprawnieni do wzięcia udziału w głosowaniach. 12 członków P3 jest obecnych na Walnym Zgromadzeniu - zachowane jest więc kworum obecności co najmniej połowy członków - wynoszące 12/24 (12 członków). Spełnione są więc statutowe warunki wymagane do wyłonienia władz Partii.

Wybrana komisja skrutacyjna w składzie: Paulina Kolbusz, Władysław Majewski, Piotr Roszatycki po stwierdzeniu obecności połowy członków Partii, przedstawia wyniki wyborów do władz statutowych Polskiej Partii Piratów.

Prezes Polskiej Partii Piratów:

Pani Paulina Diana Kolbusz

zamieszkała xxxxxxxxxx

PESEL: xxxxxxxxxxx

Skarbnik Polskiej Partii Piratów:

Pan Szymon Filip Kubisiak

zamieszkały xxxxxxxxxxxxxxx

PESEL: xxxxxxxxxxx

Wiceprezesi Polskiej Partii Piratów :

Pan Michał Karol Dydycz

zamieszkały xxxxxxxxxxx

PESEL: xxxxxxxxxxx

Pan Tomasz Michał Kisielewski

zamieszkały xxxxxxxxxxxxxx

PESEL: xxxxxxxxxxx

Pan Bernard Pyszkiewicz

zamieszkały xxxxxxxxxxx

PESEL: xxxxxxxxxxx

Członkowie Sądu Koleżeńskiego Polskiej Partii Piratów:

Pan Władysław Majewski

zamieszkały xxxxxxxxxxxxx

PESEL: xxxxxxxxxxx

Pan Radosław Pietroń

zamieszkały xxxxxxxxxxxx

PESEL: xxxxxxxxxxx

Pan Tomasz Michał Słowiński

zamieszkały xxxxxxxxxxxxx

PESEL: xxxxxxxxxxx

Sprawozdanie z przebiegu głosowań w załączniku.

Komisja skrutacyjna potwierdza prawdziwość danych oraz wyników głosowań swoimi własnoręcznymi podpisami:

Komisja skrutacyjna Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów:

Paulina Kolbusz (Przewodniczący Walnego Zgromadzenia)

Piotr Roszatycki (Protokolant-Sekretarz)

Władysław Majewski (Protokolant-poprawność i wyniki głosowań)Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
EWP: 328 NIP: 7010371569 REGON: 146546065
www.polskapartiapiratow.pl

Wersja tematu: r2. Ostatnia edycja: 2017-06-25, PaulinaKolbusz. Stronę odwiedzono 193 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.