Odwołania do WikiGroups w dziale Main (Wyszukaj we wszystkich działach)

Wyniki z działu Main o godzinie: 22:40 (Local)

AdminGroup
How to add the first administrator If you haven't previously set up an administrator, follow these steps: * Note: This help text will disappear once you have added ...
AdminUser
Wiki Administrator User The AdminUser allows you to login without needing to register a user, or to temporarily login as AdminUser using the password set in configure ...
GroupTemplate
Edit this topic to add a description to the !
GroupViewTemplate
GroupViewTemplate %INCLUDE{ ".GroupViewTemplate" section="rendergroup" groupname="GroupViewTemplate" twisty="on" }%%INCLUDE{ ".GroupViewTemplate" ...
NobodyGroup
Used to prevent dangerous actions e.g. renaming DefaultPreferences put NobodyGroup as the only group allowed to rename a topic and it can't be renamed.
WebHome
Welcome to the web Congratulations, you have finished installing Foswiki. This site is running Foswiki release *, Plugin API version * To learn more about Foswiki ...
WebLeftBarExample
" warn="off"}% * ** * * * * * * * * * *
Liczba tematów: 8
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.