Sąd Okręgowy w Warszawie

VII Wydział Cywilny Rejestrowy

al. Solidarności 127

00-898 Warszawa

Protokół z Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów z dn. 10 czerwca 2017 r.

Zarząd Polskiej Partii Piratów działając w oparciu o rozdział 4 Statutu Polskiej Partii Piratów z dnia 01.02.2014 r., zwołał Walne Zgromadzenie członków Polskiej Partii Piratów na dzień 10 czerwca 2017 r. w Warszawie (wszyscy członkowie Partii zostali powiadomieni imiennie z zachowaniem terminu zgodnego ze Statutem, informacja była także publicznie dostępna w środkach masowego przekazu).

Na dzień Walnego Zgromadzenia Polska Partia Piratów liczy 15 członków i zgodnie ze Statutem wszyscy są uprawnieni do wzięcia udziału w głosowaniach. 9 członków P3 jest obecnych na Walnym Zgromadzeniu - zachowane jest więc kworum obecności co najmniej połowy członków - wynoszące 8/15 (8 członków). Spełnione są więc statutowe warunki wymagane do wyłonienia władz Partii.

Wybrana komisja skrutacyjna w składzie: Tomasz Kisielewski, Zbigniew Łukasiak, Bernard Pyszkiewicz po stwierdzeniu obecności połowy członków Partii, przedstawia wyniki wyborów do władz statutowych Polskiej Partii Piratów.

Prezes Polskiej Partii Piratów:

Pan Michał Karol Dydycz

zamieszkały xxxxxxxxxxx xx, xx-xx xxxxxxxxxxx

PESEL: xxxxxxxxxxx

Skarbnik Polskiej Partii Piratów:

Pan Szymon Filip Kubisiak

zamieszkały xx. xxxxxxxxxxx xx/xx x xxx xx-xxx xxxxxxxxxxx

PESEL: xxxxxxxxxxx

Wiceprezesi Polskiej Partii Piratów :

Pani Paulina Diana Kolbusz

zamieszkała xxxxxxxxxxx x, xx-xxx xxxxxxxxxxx

PESEL: xxxxxxxxxxx

Pan Marcin Staryczenko

zamieszkały xxxxxxxxxxx xxx, xx-xxx xxxxxxxxxxx

PESEL: xxxxxxxxxxx

Członkowie Sądu Koleżeńskiego Polskiej Partii Piratów:

Pan Władysław Majewski

zamieszkały xx. xxxxxxxxxxx xx, xx-xxx xxxxxxxxxxx

PESEL: xxxxxxxxxxx

Pan Radosław Pietroń

zamieszkały xx. xxxxxxxxxxx x, xx-xxx xxxxxxxxxxx

PESEL: xxxxxxxxxxx

Pan Zbigniew Łukasiak

zamieszkały xx. xxxxxxxxxxx x/xx, xx-xxx xxxxxxxxxxx

PESEL: xxxxxxxxxxx

Sprawozdanie z przebiegu głosowań w załączniku.

Komisja skrutacyjna potwierdza prawdziwość danych oraz wyników głosowań swoimi własnoręcznymi podpisami:

Komisja skrutacyjna Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów:

Tomasz Kisielewski (Przewodniczący Walnego Zgromadzenia)

Zbigniew Łukasiak (Protokolant-Sekretarz)

Bernard Pyszkiewicz (Protokolant-poprawność i wyniki głosowań)

Edycja | Załączniki | Do druku | Historia: r2 < r1 | Linki zwrotne | Bez formatowania | Edytuj TekstWiki | Inne operacje...
Wersja tematu: r1. Ostatnia edycja: 2017-07-31, PiotrRoszatycki. Stronę odwiedzono 2 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.