Różnice: UnprocessedRegistrationsLog (r2 vs. r1)

Report for Bulk Register

Registering BlazejKaczorowski

Registering RadekPietron

  • RadekPietron has been added to the password and user mapping managers
  • Writing topic RadekPietron
  • RegistrationHandler:
    • Using Form Fields

Registering MarcinStaryczenko


Wyświetl stronę | Wyświetl różnice Obok siebie | Historia: r3 < r2 < r1 | Inne operacje
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.