Resetowanie hasła

Po przesłaniu formularza, otrzymasz list zawierający nowe, wygenerowane automatycznie hasło oraz skrót do strony, za pomocą której będzie można je zmienić.

ALERT! Aby móc zresetować hasło, musisz mieć przynajmniej jeden poprawny adres email. Jeśli żaden z zarejestrowanych adresów email nie jest poprawny, to aby zresetować hasło, musisz skontaktować się z administratorem: webmaster@partiapiratow.org.pl.

HELP Czy pamiętasz swoje hasło? Użyj: ChangePassword.

HELP W razie problemów, skontaktuj się z webmaster@partiapiratow.org.pl


Zobacz także: ChangePassword, ChangeEmailAddress, UserToolsCategory, AdminToolsCategory
Wersja tematu: r1. Ostatnia edycja: 2010-11-19, ProjectContributor. Stronę odwiedzono 33 razy.
 
This site is powered by FoswikiCopyright ©. Zawartość tej strony jest własnością osób współpracujących.
Wyślij pomysły, pytania, problemy dotyczące BIP