Project Contributor

Not an actual user of this site, but a person devoting some of his/her time to contribute to the Foswiki Open Source project. ProjectContributor lists the people involved.


Related topics: WikiUsers, UserRegistration

Bieżąca strona: Main > WebHome > UserToolsCategory > WikiUsers > ProjectContributor
Wersja tematu: 2009-09-08, ProjectContributor
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.