Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
www.polskapartiapiratow.pl
e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

Uchwała Zarządu
12/Z/U/2013

z dnia 28 grudnia 2013r.

w sprawie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów.

§1

Zarząd Polskiej Partii Piratów działając na podstawie statutu Partii postanawia o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków na dzień 1 lutego 2014r. (sobota) w Warszawie.

§2

Najważniejsze punkty do omówienia podczas Walnego Zgromadzenia członków;

  1. omówienie i przyjęcie Deklaracji Programowej Polskiej Partii Piratów
  2. ratyfikacja wspólnego programu wyborczego europejskich Piratów: Common European Election Programme of the European Pirates for the Elections of the European Parliament in 2014 (CEEP) (całość dostępna pod: http://ppeu.net/wiki/doku.php?id=programme:ceep:final_cut)
  3. Omówienie Statutu Europejskiej Partii Piratów (http://ppeu.net/wiki/doku.php?id=statutes:final) oraz możliwości przystąpienia do Niej.
  4. omówienie udziału Partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach samorządowych w 2014r.
  5. uzupełnienia składu Sądu Koleżeńskiego (po rezygnacji Błażeja Kaczorowskiego)
  6. zgłoszone zmiany statutu
  7. ustalenie terminu corocznego Walnego Zgromadzenia członków P3
  8. kwestie zgłoszone podczas Walnego Zgromadzenia, a także wcześniej do Zarządu.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi, w szczególności Radosławowi Pietroniowi.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
EWP: 328 NIP: 7010371569 REGON: 146546065
www.polskapartiapiratow.pl
Wersja tematu: r1. Ostatnia edycja: 2014-01-25, PiotrRoszatycki. Stronę odwiedzono 132 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.