Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
www.polskapartiapiratow.pl
e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

Uchwała Zarządu
11/Z/U/2013

z dnia 29 lipca 2013r.

w sprawie rozwiązania komitetu wyborczego do wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 55.

§1

Zarząd Polskiej Partii Piratów działając na podstawie statutu Partii postanawia o rozwiązaniu Komitetu Wyborczego Polskiej Partii Piratów w wyborach uzupełniających do Senatu RP ogłoszonych na dzień 8 września 2013.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi, w szczególności Tomaszowi Michałowi Słowińskiemu oraz Radosławowi Pietroniowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
EWP: 328 NIP: 7010371569 REGON: 146546065
www.polskapartiapiratow.pl
Wersja tematu: r1. Ostatnia edycja: 2013-08-06, PiotrRoszatycki. Stronę odwiedzono 1 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.