Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
www.polskapartiapiratow.pl
e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

Uchwała Zarządu
09/Z/U/2014

z dnia 10 lipca 2014r.

w sprawie powołania Komitetu Wyborczego do wyborów uzupełniających do Senatu RP.

§1

Zarząd Polskiej Partii Piratów działając na podstawie statutu Partii postanawia powołaniu Komitetu Wyborczego Partia Piratów do wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 07.09.2014 r., w okręgach wyborczych Nr 47, 73, 82.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
EWP: 328 NIP: 7010371569 REGON: 146546065
www.polskapartiapiratow.pl
Wersja tematu: r1. Ostatnia edycja: 2014-08-10, PiotrRoszatycki. Stronę odwiedzono 124 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.