Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
www.polskapartiapiratow.pl
e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

Uchwała Zarządu
10/Z/U/2013

z dnia 25 lipca 2013r.

w sprawie przyjęcia Deklaracji Paryskiej i dalszej współpracy w sprawie powołania Europejskiej Partii Piratów (PP-EU)

§1

Zarząd Polskiej Partii Piratów działając na podstawie statutu Partii przyjmuje i podpisuje w imieniu Partii Deklarację Paryską w brzmieniu:

Purpose of the organization is to represent the European Pirate movement towards the European institutions and to work in the interest of its members by, amongst other things:

  1. Facilitating coordination and cooperation between its members.
  2. Assisting its members to promote the Pirate movement in Europe.
  3. Taking as its principles the Pirate manifesto, as will be annexed to the statutes.
  4. Functioning as a link between European Pirate Parties and Pirate MEPs.
  5. Encouraging and support its members in organizing events focused on European topics

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi, a w szczególności Radosławowi Pietroniowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
EWP: 328 NIP: 7010371569 REGON: 146546065
www.polskapartiapiratow.pl
Wersja tematu: r1. Ostatnia edycja: 2013-08-06, PiotrRoszatycki. Stronę odwiedzono 1 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.