Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
www.polskapartiapiratow.pl
e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

Uchwała Zarządu
09/Z/U/2013

z dnia 22 lipca 2013r.

w sprawie powołania komitetu wyborczego do wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 55 oraz poparciu kandydatury Michała Dydycza.

§1

Zarząd Polskiej Partii Piratów działając na podstawie statutu Partii postanawia o powołaniu Komitetu Wyborczego Polskiej Partii Piratów w wyborach uzupełniających do Senatu RP 8 września 2013

§2

Kandydatem Polskiej Partii Piratów w wyborach uzupełniających do Senatu RP 8 września 2013 został wybrany Michał Dydycz.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi, w szczególności Tomaszowi Michałowi Słowińskiemu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
EWP: 328 NIP: 7010371569 REGON: 146546065
www.polskapartiapiratow.pl
Wersja tematu: r1. Ostatnia edycja: 2013-08-06, PiotrRoszatycki. Stronę odwiedzono 99 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.