Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
www.polskapartiapiratow.pl
e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

Uchwała Zarządu
08/Z/U/2013

z dnia 17 czerwca 2013r.

w sprawie PRISM

§1

Zarząd Polskiej Partii Piratów postanawia o wystosowaniu listu oraz zapytania do Kancelarii Premiera Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie podjęcia działań związanych ze stosowaniem PRISM przez rząd Stanów Zjednoczonych. Do przygotowania listu zostanie utworzony komitet współpracy innymi partiami oraz organizacjami pozarządowymi.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi, a w szczególności Zbigniewowi Łukasiakowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
EWP: 328 NIP: 7010371569 REGON: 146546065
www.polskapartiapiratow.pl
Wersja tematu: r1. Ostatnia edycja: 2013-08-06, PiotrRoszatycki. Stronę odwiedzono 191 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.