Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
www.polskapartiapiratow.pl
e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

Uchwała Zarządu Polskiej Partii Piratów

06/Z/U/2016

z dnia 19 września 2016r.

w sprawie powołania koordynatora międzynarodowego P3

§ 1

1. Zarząd Polskiej Partii Piratów działając na podstawie art. 2 pkt. 2 ppkt. d. roz. 5 Statutu Partii powołuje niniejszą uchwałą do pełnienia funkcji koordynatora międzynarodowego Polskiej Partii Piratów Zbigniewa Łukasiaka.

2. Do zakresu czynności koordynatora międzynarodowego P3 należy reprezentowanie Polskiej Partii Piratów w kontaktach międzynarodowych oraz nawiązywanie i utrzymywanie tych kontaktów w porozumieniu z Zarządem.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
EWP: 328 NIP: 7010371569 REGON: 146546065
www.polskapartiapiratow.pl

Wersja tematu: r1. Ostatnia edycja: 2016-09-19, PaulinaKolbusz. Stronę odwiedzono 148 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.