Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
www.polskapartiapiratow.pl
e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

Uchwała Zarządu
06/Z/U/2014

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Polskiej Partii Piratów.

§1

Zarząd Polskiej Partii Piratów działając na podstawie art. 2 pkt. 1 roz. 2 statutu Partii przyjmuje rezygnację z członkostwa P3 następujących członków Partii:
  1. ████ ██████ (PESEL: ███████████); na podstawie zawiadomienia o
rezygnacji z członkostwa z dn. 2014.01.10.
  1. ██████ ███████ (PESEL: ███████████); na podstawie zawiadomienia o
rezygnacji z członkostwa z dn. 2014.02.27.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
EWP: 328 NIP: 7010371569 REGON: 146546065
www.polskapartiapiratow.pl
Wersja tematu: r1. Ostatnia edycja: 2014-08-10, PiotrRoszatycki. Stronę odwiedzono 98 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.