Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
www.polskapartiapiratow.pl
e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

Uchwała Zarządu Polskiej Partii Piratów

05/Z/U/2016

z dnia 11 lipca 2016r.

w sprawie delegacji na Walne Zgromadzenie PPI w dniach 23-24 lipca 2016r.

§ 1

Zarząd Polskiej Partii Piratów działając na podstawie Statutu Partii deleguje Zbigniewa Łukasiaka jako uprawnionego do reprezentowania P3 na Walnym Zgromadzeniu PPI, które odbędzie się w Berlinie w dniach 23-24 lipca 2016 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
EWP: 328 NIP: 7010371569 REGON: 146546065
www.polskapartiapiratow.pl
Wersja tematu: r1. Ostatnia edycja: 2016-07-12, PaulinaKolbusz. Stronę odwiedzono 140 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.