Polska Partia Piratów

Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa

www.polskapartiapiratow.pl

e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

Uchwała Zarządu 05/Z/U/2015

z dnia 28 grudnia 2015r.

w sprawie reprezentacji przed firmą IMG Multiservice Sp. z o.o.

§1

Zarząd Polskiej Partii Piratów działając na podstawie Statutu Partii udziela pełnomocnictwa Szymonowi Kubisiak do reprezentacji Polskiej Partii Piratów przed firmą IMG Multiservice Sp. z o.o. Pełnomocnictwo obejmuje zawieranie i rozwiązywanie umów.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Polska Partia Piratów

Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa

EWP: 328 NIP: 7010371569 REGON: 146546065

www.polskapartiapiratow.pl
Wersja tematu: r1. Ostatnia edycja: 2015-12-28, PaulinaKolbusz. Stronę odwiedzono 1 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.