Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
www.polskapartiapiratow.pl
e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

Uchwała Zarządu
05/Z/U/2014

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie logo Polskiej Partii Piratów przez Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia.

§1

Zarząd Polskiej Partii Piratów działając na podstawie statutu Partii postanawia o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie logo Polskiej Partii Piratów przez Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2014r.

§2

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia ma prawo do bezpłatnego korzystania w swoich materiałach promocyjnych jak i dowolnych dokumentach z logo Polskiej Partii Piratów (wzorzec graficzny w formie koła z czarnym konturem, na białoczerwonym tle, na środku żagiel w kolorze czarnym). Logo jest objęte licencją Creative Commons Zero (CC0).

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
EWP: 328 NIP: 7010371569 REGON: 146546065
www.polskapartiapiratow.pl
Wersja tematu: r1. Ostatnia edycja: 2014-08-10, PiotrRoszatycki. Stronę odwiedzono 192 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.