Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
www.polskapartiapiratow.pl
e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

Uchwała Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów
05/W/U/2014

z dnia 01 lutego 2014r.

w sprawie przyjęcia wspólnej deklaracji programowej Europejskiej Partii Piratów jako podstawy programowej Polskiej Partii Piratów.

§1

Walne zgromadzenie członków Polskiej Partii Piratów ratyfikuje deklarację programową europejskich partii piratów w wersji ze strony www http://ppeu.net/wiki/doku.php?id=programme:ceep:final_cut i załącznika.

§2

Walne zgromadzenie członków Polskiej Partii Piratów zobowiązuję Zarząd do przetłumaczenia w ciągu 14 dni na język polski w.w. deklaracji programowej.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komisja skrutacyjna Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów:

Zbigniew Łukasiak

Tomasz Andrzej Moroń

Szymon Kubisiak

Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
EWP: 328 NIP: 7010371569 REGON: 146546065
www.polskapartiapiratow.pl
Wersja tematu: r1. Ostatnia edycja: 2014-02-19, PiotrRoszatycki. Stronę odwiedzono 200 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.