Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
www.polskapartiapiratow.pl
e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

Uchwała Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów
05/W/U/2013

z dnia 18 maja 2013r.

w sprawie powołania Zarządu oraz Sądu Koleżeńskiego.

§ 1

Walne zgromadzenie członków Polskiej Partii Piratów powołuje Zarząd Polskiej Partii Piratów w następującym składzie:

Prezes Polskiej Partii Piratów:

Pan Radosław Pietroń
zamieszkały ███████████████████████████
PESEL: ███████████

Skarbnik Polskiej Partii Piratów:

Pan Szymon Kubisiak
zamieszkały ██████████████████████████████████████████████
PESEL: ███████████

Wiceprezesi Polskiej Partii Piratów

Pan Zbigniew Łukasiak
zamieszkały ████████████████████████████████
PESEL: ███████████

Pan Tomasz Michał Słowiński
zamieszkały █████████████████████████████
PESEL: ███████████

Pan Piotr Roszatycki
zamieszkały ████████████████████████████████
PESEL: ███████████

§ 2

Walne zgromadzenie członków Polskiej Partii Piratów powołuje Sąd Koleżeński Polskiej Partii Piratów w następującym składzie:

Pan Błażej Kaczorowski
zamieszkały ████████████████████████████████
PESEL: ███████████

Pan Władysław Majewski
zamieszkały ██████████████████████████████████
PESEL: ███████████

Pan Marcin Staryczenko
zamieszkały ████████████████████████████████
PESEL: ███████████

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komisja skrutacyjna Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów:

Radosław Pietroń

Błażej Kaczorowski

Kisielewski Tomasz Michał

Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
EWP: 328 NIP: 7010371569 REGON: 146546065
www.polskapartiapiratow.pl
Wersja tematu: r1. Ostatnia edycja: 2013-05-20, PiotrRoszatycki. Stronę odwiedzono 288 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.