Polska Partia Piratów
Wspólna 41 lok.76 , 00-519 Warszawa
www.polskapartiapiratow.pl
e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

Uchwała Zarządu Polskiej Partii Piratów

04/Z/U/2023

z dnia 24 kwietnia 2023 roku

w sprawie przyjęcia kandydatów na członków Polskiej Partii Piratów

§ 1 Zarząd Polskiej Partii Piratów działając na podstawie art. 2 pkt. 1 roz. 2 statutu Partii przyjmuje na członków Piratów następujących kandydatów:

1) xxxxxx xxxxx (PESEL: xxxxxxxxxxx),

2) xxxxxx xxxxxxxx (PESEL: xxxxxxxxxxx).

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Polska Partia Piratów Wspólna 41 lok.76 , 00-519 Warszawa EWP: 328 NIP: 7010371569 REGON: 146546065 www.polskapartiapiratow.pl
Wersja tematu: r1. Ostatnia edycja: 2023-04-30, PaulinaKolbusz. Stronę odwiedzono 2 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.