Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
www.polskapartiapiratow.pl
e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

Uchwała Zarządu Polskiej Partii Piratów

04/Z/U/2019

z dnia 05 września 2019r.

w sprawie przyjęcia kandydata na członka Polskiej Partii Piratów

§ 1 Zarząd Polskiej Partii Piratów działając na podstawie art. 2 pkt. 1 roz. 2 statutu Partii przyjmuje na członka P3 następującego kandydata: 1) xxxxxx xxxxxxxxx (PESEL: xxxxxxxxxxx).

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
EWP: 328 NIP: 7010371569 REGON: 146546065
www.polskapartiapiratow.pl

Bieżąca strona: Biuletyn > StronaGlowna > DziennikUchwal > Uchwala04ZU2019
Wersja tematu: 2020-02-22, PaulinaKolbusz
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.