Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
www.polskapartiapiratow.pl
e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

Uchwała Zarządu Polskiej Partii Piratów

04/Z/U/2016

z dnia 05 lipca 2016r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Polskiej Partii Piratów

§ 1

Zarząd Polskiej Partii Piratów działając na podstawie art. 4 pkt. 1 ppkt. a) roz. 2 statutu Partii przyjmuje rezygnację z członkostwa P3 następującego członka Partii: 1) xxxxxx xxxxxxxx ( Pesel : xxxxxxxxxxx ); na podstawie zawiadomienia o rezygnacji z członkostwa z dn. 2016.07.01.

§ 2

W wyniku ustania członkostwa w Polskiej Partii Piratów wyżej wymienionego, rezygnuje on jednocześnie z mandatu członka Sądu Koleżeńskiego. Uzupełnienie składu Sądu Koleżeńskiego nastąpi na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków P3.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
EWP: 328 NIP: 7010371569 REGON: 146546065
www.polskapartiapiratow.pl

Wersja tematu: r1. Ostatnia edycja: 2016-07-11, PaulinaKolbusz. Stronę odwiedzono 1 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.