Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
www.polskapartiapiratow.pl
e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

Uchwała Zarządu
04/Z/U/2015

z dnia 20 grudnia 2015r.

w sprawie reprezentacji na spotkaniu Rady Europejskiej Partii Piratów

§1

Zarząd Polskiej Partii Piratów działając na podstawie Statutu Partii wyznacza Tomasza Kisielewskiego jako reprezentanta Polskiej Partii Piratów uprawnionego do głosowania podczas spotkania online Rady Europejskiej Partii Piratów w dniach od 26 grudnia do 30 grudnia 2015 roku.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
EWP: 328 NIP: 7010371569 REGON: 146546065
www.polskapartiapiratow.pl
Wersja tematu: r2. Ostatnia edycja: 2015-12-20, PaulinaKolbusz. Stronę odwiedzono 1 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.