Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
www.polskapartiapiratow.pl
e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

Uchwała Zarządu
04/Z/U/2014

z dnia 25 lutego 2014r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządu

§1

Zarząd Polskiej Partii Piratów działając na podstawie statutu Partii postanawia o udzieleniu Tomaszowi Słowińskiemu pełnomocnictwa Zarządu do reprezentowania Polskiej Partii Piratów przed NASK (Naukową i Akademicką Siecią Komputerową).

§2

O działaniach podejmowanych na podstawie pełnomocnictwa, o którym mowa w § 1 Zarząd będzie informowany każdorazowo w terminie siedmiu dni od ich podjęcia.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
EWP: 328 NIP: 7010371569 REGON: 146546065
www.polskapartiapiratow.pl
Wersja tematu: r1. Ostatnia edycja: 2014-02-25, PiotrRoszatycki. Stronę odwiedzono 193 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.