Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
www.polskapartiapiratow.pl
e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

Uchwała Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów
04/W/U/2014

z dnia 01 lutego 2014r.

w sprawie zmiany statutu Polskiej Partii Piratów.

§ 1

Walne zgromadzenie członków Polskiej Partii Piratów zmienia brzmienie pkt. 2.2 w rozdziale 4 statutu z:

2.2. W przypadkach przewidzianych w pkt. 1 podpunkt c i d Prezes P3 zwołuje Walne zgromadzenie członków bezzwłocznie, na dzień przypadający nie później niż 14 dni od dnia złożenia wniosku ja jego ręce.

na:

2.2. W przypadkach przewidzianych w pkt. 2.1 podpunkt c i d Prezes P3 zwołuje Walne zgromadzenie członków bezzwłocznie, na dzień przypadający nie później niż 14 dni od dnia złożenia wniosku na jego ręce.

§ 2

Walne zgromadzenie członków Polskiej Partii Piratów zmienia brzmienie pkt. 2.3 w rozdziale 4 statutu z:

2.3. Jeżeli Prezes P3 nie zwoła walnego zgromadzenie członków w przypadkach przewidzianych w pkt. 1 ustęp 3 i 4, walne zgromadzenie członków zwołuje przewodniczący Sądu koleżeńskiego.

na:

2.3. Jeżeli Prezes P3 nie zwoła walnego zgromadzenie członków w przypadkach przewidzianych w pkt 2.1 podpunkt c i d, walne zgromadzenie członków zwołuje sąd koleżeński.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komisja skrutacyjna Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów:

Zbigniew Łukasiak

Tomasz Andrzej Moroń

Szymon Kubisiak

Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
EWP: 328 NIP: 7010371569 REGON: 146546065
www.polskapartiapiratow.pl
Wersja tematu: r1. Ostatnia edycja: 2014-02-19, PiotrRoszatycki. Stronę odwiedzono 125 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.