Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
www.polskapartiapiratow.pl
e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

Uchwała Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów
04/W/U/2013

z dnia 18 maja 2013r.

§1

Walne zgromadzenie członków Polskiej Partii Piratów wyraża poparcie dla projektu zastosowania konopi do celów medycznych, pod nadzorem lekarza. Jednocześnie powołuje zespół zadaniowy do dalszych prac nad tą kwestią.

§2

Przygotowanie wniosków pod dyskusję na kolejne walne zgromadzenie powierza się grupie w składzie: Marcin Staryczenko, Michał Dydycz

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
EWP: 328 NIP: 7010371569 REGON: 146546065
www.polskapartiapiratow.pl
Wersja tematu: r1. Ostatnia edycja: 2013-05-20, PiotrRoszatycki. Stronę odwiedzono 1 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.