Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
www.polskapartiapiratow.pl
e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

Uchwała Zarządu Polskiej Partii Piratów

03/Z/U/2018

z dnia 06.02.2018r.

w sprawie reprezentacji przed bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. zarejestrowanym pod nr KRS0000011571 w ul. Kasprzaka 10/16 01-221 Warszawa

§ 1

Zarząd Polskiej Partii Piratów działając na podstawie Statutu Partii udziela pełnomocnictwa Szymonowi Kubisiakowi zamieszkałemu w 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 46/50 m620 do reprezentacji Polskiej Partii Piratów
przed bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. zarejestrowanym pod nr KRS0000011571 w ul. Kasprzaka 10/16 01-221 Warszawa, oraz jego oddziałach i przedstawicielstwach.

§ 2

Pełnomocnictwo obejmuje wszelkie operacje związane z prowadzeniem rachunku o numerze 13 2030 0045 1110 0000 0260 5970, prowadzonym przez bank wymieniony w § 1.

§ 3

Pełnomocnictwo nie upoważnia do zaciągania zobowiązań w imieniu Polskiej Partii Piratów w postaci : kredytów , pożyczek pieniężnych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
EWP: 328 NIP: 7010371569 REGON: 146546065
www.polskapartiapiratow.pl

Wersja tematu: r1. Ostatnia edycja: 2018-02-07, PaulinaKolbusz. Stronę odwiedzono 2 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.