Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
www.polskapartiapiratow.pl
e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

Uchwała Zarządu
03/Z/U/2015

z dnia 10 sierpnia 2015r.

w sprawie poparcia Pana Piotra Waglowskiego w wyborach do Senatu.

§1

  1. Zarząd Polskiej Partii Piratów działając na podstawie Statutu Partii postanawia o udzieleniu poparcia Panu Piotrowi Waglowskiemu w wyborach parlamentarnych do Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
  2. Poparcia udzielamy, gdyż Piotr Waglowski swoją postawą, wiedzą oraz głoszonymi słowami, szerzy i promuje idee ruchu pirackiego.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
EWP: 328 NIP: 7010371569 REGON: 146546065
www.polskapartiapiratow.pl
Wersja tematu: r1. Ostatnia edycja: 2015-08-26, PiotrRoszatycki. Stronę odwiedzono 727 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.