Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
www.polskapartiapiratow.pl
e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

Uchwała Zarządu
03/Z/U/2014

z dnia 20 lutego 2014r.

w sprawie poparcia kandydatów do Europejskiej Partii Piratów.

§1

Zarząd Polskiej Partii Piratów działając na podstawie statutu Partii oraz

ratyfikowanych umów międzynarodowych postanawia o udzieleniu poparcia

następującym kandydatom do władz Europejskiej Partii Piratów (PP-EU):

Chairperson (Przewodniczący):

  1. Amelia Andersdotter (PP-SE)

Vice-chairperson (Wiceprzewodniczący):

  1. Martina Pöser (PP-DE)
  2. Paul Bossu (PP-BE)

Treasuer (Skarbnik):

  1. Radek Pietroń (PP-PL)

Board Members (Członkowie Zarządu):

  1. Tomasz Słowiński (PP-PL)
  2. Anders Kleppe (PP-NO)
  3. Antonios Mosakitis (PP-GR)
  4. Maxime Rouquet (PP-FR)
  5. Stevan Cirkovic (PP-DE)

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
EWP: 328 NIP: 7010371569 REGON: 146546065
www.polskapartiapiratow.pl
Wersja tematu: r1. Ostatnia edycja: 2014-02-20, PiotrRoszatycki. Stronę odwiedzono 1 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.