Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
www.polskapartiapiratow.pl
e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

Uchwała Zarządu
03/Z/U/2013

z dnia 8 maja 2013r.

w sprawie przyjęcia kandydatów na członków Polskiej Partii Piratów

§1

Zarząd Polskiej Partii Piratów działając na podstawie art. 2 pkt. 1 roz. 2 oraz art. 2
roz. 9 statutu Partii przyjmuje na członków P3 następujących kandydatów:
  1. ███████████████████████████
  2. ████████████████████
  3. █████████████████████████

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
EWP: 328 NIP: 7010371569 REGON: 146546065
www.polskapartiapiratow.pl
Wersja tematu: r1. Ostatnia edycja: 2013-05-20, PiotrRoszatycki. Stronę odwiedzono 145 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.