Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
www.polskapartiapiratow.pl
e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

Uchwała Walnego Zgromadzenia członków
03/W/U/2013

z dnia 18 maja 2013r.

§1

Walne zgromadzenie członków Polskiej Partii Piratów zmienia statut w następujący sposób:
  1. Uchyla Rozdział 9: ”Postanowienia przejściowe” w całości.
  2. Uchyla punkt 5 z Rozdziału 8: „Finanse partii”.
  3. Dodaje punkt 2.8 h) w Rozdziale 4: „Władze Partii” o treści: „Ustalenie minimalnej wysokości składki członkowskiej.”
  4. Uchyla punkt 6.2 z Rozdziału 2: „Członkowie partii”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
EWP: 328 NIP: 7010371569 REGON: 146546065
www.polskapartiapiratow.pl
Wersja tematu: r2. Ostatnia edycja: 2013-05-20, PiotrRoszatycki. Stronę odwiedzono 248 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.