Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
www.polskapartiapiratow.pl
e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

Uchwała Zarządu Polskiej Partii Piratów

02/Z/U/2016

z dnia 21 stycznia 2016r.

w sprawie reprezentacji przed firmą Obsługa Biurowa Sp. z o.o.

§ 1

Zarząd Polskiej Partii Piratów działając na podstawie Statutu Partii udziela pełnomocnictwa Szymonowi Kubisiak do reprezentacji Polskiej Partii Piratów
przed firmą Obsługa Biurowa Sp. z o.o. Pełnomocnictwo obejmuje zawieranie i rozwiązywanie umów.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
EWP: 328 NIP: 7010371569 REGON: 146546065
www.polskapartiapiratow.pl
Wersja tematu: r1. Ostatnia edycja: 2016-01-21, PaulinaKolbusz. Stronę odwiedzono 158 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.