Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
www.polskapartiapiratow.pl
e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

Uchwała Zarządu
02/Z/U/2015

z dnia 30 lipca 2015r.

w sprawie powołania Rzecznika Prasowego Polskiej Partii Piratów

§1

  1. Zarząd Polskiej Partii Piratów działając na podstawie art. 2 pkt. 2 ppkt. d. roz. 5 Statutu Partii powołuje niniejszą uchwałą do pełnienia funkcji Rzecznika Prasowego Polskiej Partii Piratów Radosława Pietronia.
  2. Jednocześnie Zarząd P3 powołuje do pełnienia funkcji Zastępcy Rzecznika Prasowego Michała Dydycza.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
EWP: 328 NIP: 7010371569 REGON: 146546065
www.polskapartiapiratow.pl
Wersja tematu: r1. Ostatnia edycja: 2015-08-26, PiotrRoszatycki. Stronę odwiedzono 458 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.