Uchwała Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów

02/W/U/2017

z dnia 10 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany statutu P3.

§ 1

Walne zgromadzenie członków Polskiej Partii Piratów zmienia statut w następujący sposób:

  1. Zmienia punkt 4.7 z Rozdziału 4: „Władze partii” z: „Kandydatów na członków Sądu Koleżeńskiego przedstawia Zarząd na wniosek grupy co najmniej 20 członków Partii.” na: „Kandydatów na członków Sądu Koleżeńskiego przedstawia Zarząd.”
  2. Zmienia punkt 3.7 z Rozdziału 4: „Władze partii” z: „Zarząd Partii jest organem uprawnionym do składania oświadczeń woli w imieniu Partii. Do składania oświadczeń woli w imieniu partii w przypadku zarządu czteroosobowemu wymagane jest współdziałanie co najmniej trzech członków zarządu. W przypadku większej liczby członków zarządu oświadczenia woli w imieniu partii składa co najmniej czterech członków zarządu.” na: „Zarząd Partii jest organem uprawnionym do składania oświadczeń woli w imieniu Partii. Do składania oświadczeń woli w imieniu partii w przypadku zarządu trzyosobowego wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków zarządu. W przypadku większej liczby członków zarządu oświadczenia woli w imieniu partii składa co najmniej trzech członków zarządu.”
  3. Zmienia punkt 3.1.3 z Rozdziału 4: „Władze partii” z : „2-5 Wiceprezesów P3.” na: „1-3 Wiceprezesów P3.”
  4. Zmienia punkt 3.4.b) z Rozdziału 4: „Władze partii” z: „Wybór polega na głosowaniu na kandydatów na prezesa P3, skarbnika P3 oraz wiceprezesów. Kandydaci muszą mieć status delegata P3.” na: „Wybór polega na głosowaniu na kandydatów na prezesa P3, skarbnika P3 oraz wiceprezesów.”
  5. Zmienia punkt 3 z Rozdziału 7: „Występowanie polityczne w imieniu partii” z: „W razie nie dostosowania się do powyższych punktów obowiązują kary, ustalana na podstawie rozdział 5, artykuł 4, punkt 2 przez Sąd koleżeński.” na: „W razie nie dostosowania się do powyższych punktów obowiązują kary, ustalane na podstawie rozdziału 4, artykuł 4, punkt 2 przez Sąd koleżeński.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komisja skrutacyjna Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów:

Tomasz Kisielewski

Zbigniew Łukasiak

Bernard Pyszkiewicz

Wersja tematu: r1. Ostatnia edycja: 2017-12-30, PaulinaKolbusz. Stronę odwiedzono 2 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.