Polska Partia Piratów
Wspólna 41 lok.76 , 00-519 Warszawa
www.polskapartiapiratow.pl
e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

Uchwała Zarządu Polskiej Partii Piratów

01/Z/U/2022

z dnia 21 maja 2022 roku

w sprawie ustalenia nowego adresu siedziby Polska Partia Piratów

§ 1


Zarząd Polskiej Partii Piratów z siedzibą w Warszawie, REGON: 146546065, NIP: 7010371569 ustala, że Partia od dnia 21 maja 2022 zaprzestaje działalności pod adresem:

Marszałkowska 84/92/117, 00-514 Warszawa

Od dnia 21maja 2022 siedziba Partii mieścić się będzie pod adresem:

WSPÓLNA 41 M 76, 00-519 WARSZAWA

Uchwała została podjęta jednomyślnie przez Zarząd Partii.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wersja tematu: r1. Ostatnia edycja: 2023-03-25, PaulinaKolbusz. Stronę odwiedzono 2 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.