Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
www.polskapartiapiratow.pl
e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

Uchwała Zarządu Polskiej Partii Piratów

01/Z/U/2018

z dnia 06.02.2018r.

w sprawie reprezentacji przed organami podatkowymi.

§ 1

Zarząd Polskiej Partii Piratów działając na podstawie Statutu Partii udziela pełnomocnictwa Szymonowi Kubisiakowi zamieszkałemu w 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 46/50 m620 do reprezentacji Polskiej Partii Piratów przed organami podatkowymi.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
EWP: 328 NIP: 7010371569 REGON: 146546065
www.polskapartiapiratow.pl

Wersja tematu: r1. Ostatnia edycja: 2018-02-07, PaulinaKolbusz. Stronę odwiedzono 2 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.