Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
www.polskapartiapiratow.pl
e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

Uchwała Zarządu
01/Z/U/2014

z dnia 23 stycznia 2014r.

w sprawie wspólnego startu do wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. wraz z Partią Libertariańską oraz Partią Demokracja Bezpośrednia z list Demokracji Bezpośredniej.

§1

Zarząd Polskiej Partii Piratów działając na podstawie statutu Partii postanawia o przystąpieniu do koalicji wyborczej wraz z Partią Demokracja Bezpośrednia oraz Partią Libertariańską w celu startu z list Demokracji Bezpośredniej do wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014r.

§2

Koordynator wyborczy z ramienia Polskiej Partii Piratów zostanie powołany oddzielną uchwałą w ciągu 3 dni od przyjęcie niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
EWP: 328 NIP: 7010371569 REGON: 146546065
www.polskapartiapiratow.pl
Wersja tematu: r2. Ostatnia edycja: 2014-01-27, PiotrRoszatycki. Stronę odwiedzono 158 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.