Uchwała członków-założycieli Polskiej Partii Piratów z dnia 19.02.2013 numer: 01/2013

w sprawie powołania Zarządu Polskiej Partii Piratów

Członkowie-założyciele Polskiej Partii Piratów zebrani w Warszawie w dniu 19.02.2013, działając na podstawie Art. 2 Rozdziału 9 Statutu Polskiej Partii Piratów z dnia 7.09.2012 postanawiają:

Powołać trzyosobowy Zarząd Polskiej Partii Piratów w składzie:

  1. Prezes: Radosław Pietroń zam. Cuple 3, 24-200 Bełżyce, PESEL: ███████████, nr dowodu: █████████
  2. Wiceprezes: Piotr Roszatycki, zam. ul. Narwik 12 m.5, 01-471 Warszawa, PESEL: ███████████, nr dowodu: █████████
  3. Skarbnik: Szymon Kubisiak, zam. ul. Modzelewskiego 46/50 m. 620, PESEL: ███████████, nr dowodu: █████████

Podpisano:
Wersja tematu: r2. Ostatnia edycja: 2013-05-20, PiotrRoszatycki. Stronę odwiedzono 187 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.