Uchwała Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów

01/W/U/2019

z dnia 9 marca 2019 r.

w sprawie powołania Zarządu oraz Sądu Koleżeńskiego.

§ 1

Walne zgromadzenie członków Polskiej Partii Piratów powołuje Zarząd Polskiej Partii Piratów w następującym składzie:

Prezes Polskiej Partii Piratów:

Pan Michał Karol Dydycz

zamieszkały xxxxxxxxxxx

PESEL: xxxxxxxxxxx

Skarbnik Polskiej Partii Piratów:

Pan Szymon Filip Kubisiak

zamieszkały xxxxxxxxxxxxxxxx

PESEL: xxxxxxxxxxx

Wiceprezesi Polskiej Partii Piratów :

Pani Paulina Diana Kolbusz

zamieszkała xxxxxxxxx,

PESEL: xxxxxxxxxxx

Pan Marcin Staryczenko

zamieszkały xxxxxxxxxxxxxxxx

PESEL: xxxxxxxxxxx

Członkowie Sądu Koleżeńskiego Polskiej Partii Piratów:

Pan Władysław Majewski

zamieszkały xxxxxxxxxxxxxxxx

PESEL: xxxxxxxxxxx

Pan Radosław Pietroń

zamieszkały xxxxxxxxxxxxxxxx

PESEL: xxxxxxxxxxx

Pan Zbigniew Łukasiak

zamieszkały xxxxxxxxxxxxxxxx

PESEL: xxxxxxxxxxx

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komisja skrutacyjna Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów:

Paulina Kolbusz

Radosław Pietroń

Szymon Kubisiak

Wersja tematu: r1. Ostatnia edycja: 2020-02-22, PaulinaKolbusz. Stronę odwiedzono 2 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.