Uchwała Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów

01/W/U/2017

z dnia 10 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania Zarządu oraz Sądu Koleżeńskiego.

§ 1

Walne zgromadzenie członków Polskiej Partii Piratów powołuje Zarząd Polskiej Partii Piratów w następującym składzie:

Prezes Polskiej Partii Piratów:

Pan Michał Karol Dydycz

zamieszkały xxxxxxxxxxx xx, xx-xxx xxxxxxxxxxx

PESEL: xxxxxxxxxxx

Skarbnik Polskiej Partii Piratów:

Pan Szymon Filip Kubisiak

zamieszkały xx. xxxxxxxxxxx xx/xx x xxx xx-xxx xxxxxxxxxxx

PESEL: xxxxxxxxxxx

Wiceprezesi Polskiej Partii Piratów :

Pani Paulina Diana Kolbusz

zamieszkała xxxxxxxxxxx x, xx-xx xxxxxxxxxxx

PESEL: xxxxxxxxxxx

Pan Marcin Staryczenko

zamieszkały xxxxxxxxxxx xxx, xx-xx xxxxxxxxxxx

PESEL: xxxxxxxxxxx

§ 2

Walne zgromadzenie członków Polskiej Partii Piratów powołuje Sąd Koleżeński Polskiej Partii Piratów w następującym składzie:

Pan Władysław Majewski

zamieszkały xx. xxxxxxxxxxx xx, xx-xxx xxxxxxxxxxx

PESEL: xxxxxxxxxxx

Pan Radosław Pietroń

zamieszkały xx. xxxxxxxxxxx x, xx-xxx xxxxxxxxxxx

PESEL: xxxxxxxxxxx

Pan Zbigniew Łukasiak

zamieszkały xx. xxxxxxxxxxx x/xx, xx-xxx xxxxxxxxxxx

PESEL: xxxxxxxxxxx

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komisja skrutacyjna Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów:

Tomasz Kisielewski

Zbigniew Łukasiak

Bernard Pyszkiewicz

Wersja tematu: r1. Ostatnia edycja: 2017-07-31, PiotrRoszatycki. Stronę odwiedzono 2 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.