Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
www.polskapartiapiratow.pl
e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

Uchwała Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów

01/W/U/2015

z dnia 20 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania Zarządu oraz Sądu Koleżeńskiego.

§ 1

Walne zgromadzenie członków Polskiej Partii Piratów powołuje Zarząd Polskiej Partii Piratów w następującym składzie:

Prezes Polskiej Partii Piratów:

Pani Paulina Diana Kolbusz

zamieszkała xxxxxxxxxxx

PESEL: xxxxxxxxxxx

Skarbnik Polskiej Partii Piratów:

Pan Szymon Filip Kubisiak

zamieszkały xxxxxxxxxxx

PESEL: xxxxxxxxxxx

Wiceprezesi Polskiej Partii Piratów :

Pan Michał Karol Dydycz

zamieszkały xxxxxxxxxxx

PESEL: xxxxxxxxxxx

Pan Tomasz Michał Kisielewski

zamieszkały xxxxxxxxxxx

PESEL: xxxxxxxxxxx

Pan Bernard Pyszkiewicz

zamieszkały xxxxxxxxxxx

PESEL: xxxxxxxxxxx

§ 2

Walne zgromadzenie członków Polskiej Partii Piratów powołuje Sąd Koleżeński Polskiej Partii Piratów w następującym składzie:

Pan Władysław Majewski

zamieszkały xxxxxxxxxxx

PESEL: xxxxxxxxxxx

Pan Radosław Pietroń

zamieszkały xxxxxxxxxxx

PESEL: xxxxxxxxxxx

Pan Tomasz Michał Słowiński

zamieszkały xxxxxxxxxxx

PESEL: xxxxxxxxxxx

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komisja skrutacyjna Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów:

Paulina Kolbusz

Władysław Majewski

Piotr Roszatycki

Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
EWP: 328 NIP: 7010371569 REGON: 146546065
www.polskapartiapiratow.pl

Wersja tematu: r1. Ostatnia edycja: 2015-12-28, PaulinaKolbusz. Stronę odwiedzono 1 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.