Stan prawny

Partia polityczna zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Warszawie, Wydział Cywilny - Rejestrowy

Numer ewidencyjny: Ew P 328

Data zgłoszenia: 23.07.2012

Data wpisu: 21.01.2013

Podstawa prawna: artykuł 11 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz Ustawa o partiach politycznych z 27 czerwca 1997 r

NIP: 7010371569

REGON: 146546065
Wersja tematu: r6. Ostatnia edycja: 2013-03-24, PiotrRoszatycki. Stronę odwiedzono 1 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.