Polska Partia Piratów

Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa

www.polskapartiapiratow.pl

e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

Sprawozdanie z przebiegu głosowań z Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów z dn. 14 lipca 2019r.

Na dzień Walnego Zgromadzenia Polska Partia Piratów liczy 16 członków i zgodnie ze Statutem wszyscy są uprawnieni do wzięcia udziału w głosowaniach. 8członków P3 jest obecnych na Walnym Zgromadzeniu - zachowane jest więc kworum obecności co najmniej połowy członków - wynoszące 8/16 (8 członków). 2 członków uczestniczy w Zgromadzeniu online i także są uprawnione do głosowania. Spełnione są więc statutowe warunki wymagane do dokonywania zmian w statucie.

ROZPOCZĘCIE:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków P3.

2. Wybór Przewodniczącego obrad. Wybrano: Marcin Staryczenko

Głosowanie jawne:

głosów za: 10, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

3. Wybór Sekretarza WZC P3. Wybrano: Radosław Pietroń

Głosowanie jawne:

głosów za: 10, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

4. Wybór dodatkowej osoby do Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków. Wybrano: Szymon Kubisiak

Głosowanie jawne:

głosów za: 10, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

5. Stwierdzenie kworum. Stwierdzono.

6. Zatwierdzenie porządku obrad.

Głosowanie jawne:

głosów za: 10, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

7. Przedstawienie propozycji zmiany skrótu nazwy partii zgodnie z projektem Uchwały 02WU2019.

Głosowanie nad uchwałą 02/W/U/2019

Głosowanie jawne:

głosów za: 10, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

Uchwałę przegłosowano jednogłośnie za.

Do głosowania stwierdzono obecność 8 osób na miejscu: 8 (kworum).

9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków P3.

Komisja skrutacyjna potwierdza prawdziwość danych oraz wyników głosowań swoimi własnoręcznymi podpisami:

Komisja skrutacyjna Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów:

Marcin Staryczenko (Przewodniczący Walnego Zgromadzenia)

Radosław Pietroń (Protokolant-Sekretarz)

Szymon Kubisiak (Protokolant-poprawność i wyniki głosowań)

Wersja tematu: r1. Ostatnia edycja: 2019-09-14, PaulinaKolbusz. Stronę odwiedzono 2 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.