Sąd Okręgowy w Warszawie

VII Wydział Cywilny Rejestrowy

al. Solidarności 127

00-898 Warszawa

Sprawozdanie z przebiegu głosowań z Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów z dn. 11 lutego 2017r.

Na dzień Walnego Zgromadzenia Polska Partia Piratów liczy 22 członków i zgodnie ze Statutem wszyscy są uprawnieni do wzięcia udziału w głosowaniach. 9 członków P3 jest obecnych na Walnym Zgromadzeniu – nie jest więc zachowane kworum obecności co najmniej połowy członków - wynoszące 11/22 (11 członków).

Początkowo obecnych było 8 członków, pozostali przybyli później. Nie miało to wpływu na nie zachowanie kworum.

ROZPOCZĘCIE:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków P3.

2. Wybór Przewodniczącego obrad. Wybrano: Michał Dydycz

Głosowanie jawne:

głosów za: 7, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 1

3. Wybór Sekretarza WZC P3. Wybrano: Tomasz Kisielewski

Głosowanie jawne:

głosów za: 8, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

4. Wybór dodatkowej osoby do Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków. Wybrano: Paulina Kobusz

Głosowanie jawne:

głosów za: 7, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 1

5. Zatwierdzenie porządku obrad zmienionego o usunięcie punktu dotyczącego uzpełnienia składu sądu koleżeńskiego.

Głosowanie jawne:

głosów za: 8, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

6. 12:00 Podsumowanie roku 2016 Zarządu P3.

7. 12:15 Dyskusja o zmianach w statucie.

8. 13:00 Liczba uczestników zwiększyła się do 9.

9. 13:45 Omówienie udziału w najbliższych wyborach samorządowych.

10. 14:15 Ogólna dyskusja o przyszłości P3.

11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków P3.

Komisja skrutacyjna potwierdza prawdziwość danych oraz wyników głosowań swoimi własnoręcznymi podpisami:

Komisja skrutacyjna Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów:

Michał Dydycz (Przewodniczący Walnego Zgromadzenia)

Tomasz Kisielewski (Protokolant-Sekretarz)

Paulina Kolbusz (Protokolant-poprawność i wyniki głosowań)

Wersja tematu: r1. Ostatnia edycja: 2017-07-31, PiotrRoszatycki. Stronę odwiedzono 2 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.