Sąd Okręgowy w Warszawie

VII Wydział Cywilny Rejestrowy

al. Solidarności 127

00-898 Warszawa

Sprawozdanie z przebiegu głosowań z Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów z dn. 2 lipca 2016r.

Na dzień Walnego Zgromadzenia Polska Partia Piratów liczy 22 członków i zgodnie ze Statutem wszyscy są uprawnieni do wzięcia udziału w głosowaniach. 9 członków P3 jest obecnych na Walnym Zgromadzeniu – nie jest więc zachowane kworum obecności co najmniej połowy członków - wynoszące 11/22 (11 członków).

Początkowo obecnych było 7 członków, pozostali przybyli później. Nie miało to wpływu na nie zachowanie kworum.

ROZPOCZĘCIE:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków P3.

2. Wybór Przewodniczącego obrad. Wybrano: Tomasz Kisielewski

Głosowanie jawne:

głosów za: 7, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

3. Wybór Sekretarza WZC P3. Wybrano: Zbigniew Łukasiak

Głosowanie jawne:

głosów za: 7, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

4. Wybór dodatkowej osoby do Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków. Wybrano: Michał Dydycz

Głosowanie jawne:

głosów za: 7, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

5. 11:30 Liczba uczestników spotkania zwiększyła się do 8.

6. Zatwierdzenie porządku obrad.

Głosowanie jawne:

głosów za: 8, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

7. 11:45 Przedstawienie Sprawozdania finansowego za 2015 rok : Szymon Kubisiak

Przyjęcie sprawozdania finansowego

Głosowanie jawne:

głosów za: 7, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

8. 12:15 Podsumowanie roku 2015 Zarządu P3 : Paulina Kolbusz, Tomasz Kisielewski

Przedstawiono raport ze współpracy z Komitetem Wyborczym Wyborców Piotra Waglowskiego przy okazji wyborów do Senatu, spotkania programowego w Rzeszowie oraz dalszych prac programowych.

9. 13:15 Liczba uczestników zwiększyła się do 9.

CZĘŚĆ WALNEGO ZGROMADZENIA W PEŁNI OTWARTA DLA OBSERWATORÓW I SYMPATYKÓW:

10. Dyskusja o przyszłej działalności partii, w szczególności planów kandydowania w wyborach samorządowych, zachowania pluralizmu w partii i pracami programowymi.

12. Dyskusje o współpracy z innymi organizacjami.

13. Dyskusje o założeniu stowarzyszenia, które mogłoby realizować cele bliskie partii.

14. Dyskusje o potrzebnych zmianach w statucie.

15. Prezentacje członków: „Bezpieczeństwo i polityka” oraz „Inwigilacja przez państwa a inwigilacja przez podmioty prywatne”.

16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków P3.

Komisja skrutacyjna potwierdza prawdziwość danych oraz wyników głosowań swoimi własnoręcznymi podpisami:

Komisja skrutacyjna Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów:

Tomasz Kisielewski (Przewodniczący Walnego Zgromadzenia)

Zbigniew Łukasiak (Protokolant-Sekretarz)

Michał Dydycz (Protokolant-poprawność i wyniki głosowań)

Wersja tematu: r1. Ostatnia edycja: 2017-07-31, PiotrRoszatycki. Stronę odwiedzono 2 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.