Polska Partia Piratów

Wspólna 41 lok.76, 00-519 Warszawa

www.polskapartiapiratow.pl

e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

Protokół z Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów z dn. 11 grudnia 2022 r.

Prezes Polskiej Partii Piratów działając w oparciu o rozdział 4 Statutu Polskiej Partii Piratów z dnia 14 lipca 2019 r., zwołał Walne Zgromadzenie członków Polskiej Partii Piratów na dzień 11 grudnia 2022 r. w Warszawie (wszyscy członkowie Partii zostali powiadomieni imiennie z zachowaniem terminu zgodnego ze Statutem, informacja była także publicznie dostępna w środkach masowego przekazu).

Na dzień Walnego Zgromadzenia Polska Partia Piratów liczy 28 członków i zgodnie ze Statutem wszyscy są uprawnieni do wzięcia udziału w głosowaniach. 5 członków Piratów jest obecnych na Walnym Zgromadzeniu nie jest zachowane kworum obecności co najmniej połowy członków – wynoszące 14/28 (14 członków).
Nie zostały spełnione więc statutowe warunki do przeprowadzenia wyborów członków Zarządu partii i członków Sądu Koleżeńskiego oraz dokonywania zmian w Statucie partii.

Wybrana komisja skrutacyjna w składzie: Marcin Staryczenko, Szymon Kubisiak, Bernard Pyszkiewicz stwierdza brak co najmniej połowy członków Partii.

Sprawozdanie z przebiegu głosowań w załączniku.

Komisja skrutacyjna potwierdza prawdziwość danych oraz wyników głosowań swoimi własnoręcznymi podpisami:

Komisja skrutacyjna Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów:

Marcin Staryczenko (Przewodniczący Walnego Zgromadzenia)

Szymon Kubisiak (Protokolant-Sekretarz)

Bernard Pyszkiewicz (Protokolant-poprawność i wyniki głosowań)

Wersja tematu: r2. Ostatnia edycja: 2023-03-27, PaulinaKolbusz. Stronę odwiedzono 2 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.